Dagsorden 11.10. 2017

DAGSORDEN MENIGHEDSRÅDSMØDE, SDR. HØJRUP, ONSDAG D. 11.10.17, KL. 19.00, SOGNEHUSET, AARSLEV

 

Dagsordenen udsendes til:

Johannes Jørgensen, Grethe Jørgensen, Jesper Olsen, J.E. Just Christensen, Ella Bihl Christensen, Peter Ulrik Jensen, Dorrit Jensen, Dries van der Hagen, Carsten

Vesterdal, James Howard Young, Bjarne Fredberg Knudsen.

Afbud:

 

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2

Revisionsprotokollat mv vedrørende Årsregnskab 2016 / Dorrit

Pkt. 3

Meddelelser fra :

  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Værge
  4. Kontaktperson
  5. Præsten
  6. andre

Pkt. 4

Evt.

Pkt. 5

Næste møde, aftalt tirsdag d. 07.11.17, kl. 19.00, valg til diverse poster i menighedsrådet for det kommende år.

 

Ella Bihl Christensen