Kvinde eg

Kvinde-ege til minde om kvindernes valgret

Jacob Bang Jensen, Ræthinge-Posten, 1999, s. 41-43

Med den nye grundlov af 5. juni, 1915, gennemførtes politisk ligestilling mellem kvinder og mænd. I København gav kvinderne en storslået demonstration af deres glæde over de nyvundne politiske rettigheder. Ca. 20.000 gik i procession gennem byen til Amalienborg for at overrække Christian den X. en takkeadresse.[1]

Men også i det midtfynske område fejredes den nye grundlov, og den, at danske kvinder skulle plante en eg i hvert sogn til minde om kvindevalgrettens indførelse, vandt tilslutning i flere midtfynske sogne.

Søllinge

I Søllinge var der en højtidelighed på Eskildtrup mark, hvor Klaus Berntsens vugge stod. 150 mennesker hørte på taler af lærerne Davis Schjær Jacobsen, Søllinge skole, Peder Pedersen, Søllinge Friskole m.fl. Fru Hanne Harekilde takkede på kvindernes vegne.[2] Det var træskomandens kone i Eskildstrup, den 71-årige Mette Margrethe Pedersen, som havde gået i skole sammen med Klaus Berntsen, der plantede ”kvindernes eg”. Mødedeltagerne blev derefter enige om, at der skulle rejses et værdigt mindesmærke til ære for den store politiker.[3]

Sdr. Højrup

Sdr. Højrup sogns kvinder havde lørdag d. 5. juni indbudt til en grundlovsfest i forsamlingshuset. Ved 17-tiden samledes en talrig skare feststemte mænd og kvinder. Lærer Carl Severin Olesen, Højrup skole, holdt grundlovstalen ud fra ordene ”Lige ret for man og kvinde, lige ret for høj og lav”. Derefter giv forsamlingen ud i forsamlingshusets have, hvor kvinderne plantede en eg, og den 46-årige Maren Knudsen, datter af den gamle ”sognekonge” Knud Nielsen, udtalte de bedste ønsker for den nye grundlov. Fyns Venstreblad beretter, at man ved plantningen lagde særlig mærke til en gammel kvinde, Stine Madsen fra Pederstrup, der trods sine 80 år, med lyst og iver brugte den eneste spade, der fandtes på pladsen![4]

Kvinderne havde i dagens anledning foræret forsamlingshuset et nyt flag. Foran egen er der siden sat en sten til minde om dagen.

Kvindernes eg står stadig foran forsamlingshuset; den er nu meget stor og kraftig, men den har også været passet og gødet godt gennem mange år. Årsagen til dette er, at forsamlingshuset havde for få nødtørftshuse; mændene gik i stedet ud og vandede kvindernes eg.

Krarup

Tirsdag d. 15. juni samledes 150 mænd og kvinder på den store grønne plads i ly af den høje bakke, hvorpå kirken ligger. Da der havde været delte meninger om, hvorvidt egen skulle plantes på en plads ved landevejen eller kirkebakken, mindede frøken Nielsen i sin tale om, at ” … egen er symbolet på kvinden, den skal vokse sig stor og stærk i ly af kirken, og ikke stå og bramme ved landevejen, men i stilhed og styrke udfylde sin plads”. Frøken Nielsen bad til sidst i sin tale mændene om at sætte hegn om kvindernes eg, som ridderne i gamle dage værnede om deres kvinder! Egen blev plantet af skovfoged Rasmussen, Brahetrolleborg. Også i Krarup var det kvindernes dannebrog, der vejede over festpladsen.[5] Kvinde-egen er for længst fældet.[6]

Ringe

Grundlovsfesten samlede 7-800 deltagere i Præstens Skov, som pastor Carlsen havde stillet til rådighed. Her hørte man taler af bl.a. Højrupkredsens folketingsmand Johannes Fog-Pedersen. I sit referat fremhævede Midtfyns Dagblads redaktør, Johan Bjørnbak, den dejlige plet, som ”Præstens Skov” var.[7]

10. juni holdt Kvindevalgretsforeningen i Ringe en festlig sammenkomst i anledning af den nye grundlovs vedtagelse hos formanden fotograf Hansine Mortensen.[8]

Herringe

I Herringe afholdtes på grundlovsdagen som sædvanlig en grundlovsfest i anlægget ved Herringevej med fællesspisning ved medbragte madkurve. Kaffe og cigarer kunne dog fås på festpladsen.[9]

Ud fra avisreferaterne ser det ikke ud til, at hverken kvinderne i Ringe, Herringe eller de resterende sogne i den nuværende Ringe kommune har plantet ege for at markere de rettigheder, de fik med den nye grundlov.

 [1] Politikens Danmarks Historie. Bd. 13, s. 95, 1978

[2] Fyns Venstreblad d. 8. juni, 1915

[3] Ræthinge-Posten, 1983, s. 20-23

[4][4] Fyns Venstreblad d. 8. juni, 1915

[5] Midtfyns Dagblad d. 18. juni, 1915

[6] Ifølge Hans Bebe Hansen, Krarup

[7] Midtfyns Dagblad d. 7. juni, 1915

[8] Fyns Tidende d. 11. juni, 1915

[9] Fyns Tidende d. 7. juni, 1915