Salmer til gudstjeneste

Ved altergang synges under indstiftelse DDS 439 efter nadver DDS 474

Ved Barnedåb synges før dåben DDS 448

Sdr Højrup – Højmesse – 21-1-18 kl. 10.00 – SseHt

Præludium Indgangsbøn (kirkesanger)

Salme: 717, I går var hveden moden (mel. svensk folkemelodi 1693)

Hilsen – M: Og Herren være med dig!

Kollekt – M: Amen Læsning

Salme: 332, På Jerusalem det ny

Læsning Trosbekendelse – synges

Salme: 289, Nu bede vi den Helligånd

Evangelium – M: Gud være lovet… (Johs.1) Prædiken og Lovprisning Kirkebøn Meddelelser og Apostolsk hilsen

Salme: 57, Herre fordi du (mel. Ring 1975)

Nadver – ritual b, inkl. salme 439 v.1 (kun vers 1)

Nadver-salme: 474, Jesus Krist, du gav mig livet (mel. Schop 1642)

Afslutningskollekt – M: Amen Velsignelsen – M: 3 x Amen

Salme: 356, Almagts Gud

Udgangsbøn (kirkesanger)

Postludium

Dagens tekster