Salmer til gudstjeneste

Ved altergang synges under indstiftelse DDS 439 efter nadver DDS 474

Ved Barnedåb synges før dåben DDS 448

Sønder Højrup – Familiegudstjeneste – 10-12-17 kl. 14.00  – 2. søndag i advent

Juletræs-fest i Forsamlingshuset efter gudstjenesten

Der er ikke sang-ark, men jeg laver en lille seddel med trosbekendelsen og fadervor; sættes i salmebogen / uddeles sammen med salmebogen

Præludium

Velkomst, nogle ord om højtideligheden, hilsen

Salme: 74, Vær velkommen Herrens år

Bøn for gudstjenesten

Trosbekendelse (siges)

Noget om advent

Salme: 84, Gør døren høj gør porten vid

Prædiken og fortælling

Salme: 87, Det første lys er ordet

Kirkebøn – Afslutningskollekt med fadervor (amen siges)

Øve amen-svar på velsignelsen, ved P

Velsignelsen – M: 3 x Amen

Salme: 80, Tak og ære være Gud

Tak for nu + meddelelser

Postludium

Dagens tekster