Dagsorden 18.01.2017

SDR HØJRUP MENIGHEDSRÅD

Indbydelse til menighedsrådsmøde onsdag d. 18.01.2017, kl. 1900 i Sognehuset

Dagsorden udsendes til:

Johannes Jørgensen, Grethe Jørgensen, Jesper Olsen, Dries van der Hagen, Carsten Vesterdal, Just Christensen, Ella Bihl Christensen, Peter Ulrik Jensen, Dorrit Jensen, Bjarne Knudsen, James Hovard Young

 

 • Godkendelse af referat
 • Valg af sekretær
 • Godkendelse af regnskab 2015
 • Behandling af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2016 (se vedhæftede) 4 a: tillæg.
 • Resultat af 1 års klimamåling i Sdr Højrup Kirke
 • Budgetsamrådsmøde 21.03.17
 • Forslag fra Ella: Deling af formandshonorar mellem formand og næstformand, evt. 60/40 (1 år ad gangen)
 • Indkøb af reoler og bøger til Kirkekontoret.
 • Kontaktperson
 • Fastelavn
 • Meddelelser fra:
 1. Formand
 2. Kasserer
 3. Værge
 4. Kontaktperson
 5. Præsten
 6. andre
 • Evt
 • Næste møde

Referat