Dagsorden16.5.2017

INDBYDELSE TIL SYN SDR HØJRUP KIRKE TIRSDAG D. 16. MAJ, KL 1700.

DEREFTER MENIGHEDSRÅDSMØDE I SOGNEHUSET, ÅRSLEV KL. 1900

Grethe bestiller mad udefra til de, som er tilmeldt i.h.t. tidligere mail.

Dagsordenen udsendes til:

Johannes Jørgensen, Grethe Jørgensen, Jesper Olsen, J.E. Just Christensen, Ella Bihl Christensen, Peter Ulrik Jensen, Dorrit Jensen, Dries van der Hagen, Carsten Vesterdal, James Howard Young, Bjarne Fredberg Knudsen.

Murermester Uffe Knudsen deltager i synet

DAGSORDEN 1:   Syn

DAGSORDEN 2:   Menighedsrådsmøde

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2

Kvartalsrapport pr 31.03.2017

Regnskabsinstruks

Budget 2018-anlægsønsker

Pkt. 3

Kirkegårdskort

Pkt. 4

1.Sommerens gudstjenester, aflysning af gudstjeneste 25. juni kl.11.15 pga. ferie

2.Præstens strategi. Jeg vil her fortælle, hvad jeg gerne vil arbejde på. I prioriteret rækkefølge, som så skal tages i videre samarbejde med menighedsrådet.

3.Nye gudstjenester og gudstjenestefrekvens. Åbne dialog om dette og fastsætte tidspunkt for evt. ny ordning.

4.Husbestyrer til Sognehuset. En person, som kommer 2-3 gange om ugen efter behov i højsæsonen september-maj. Stiller klar til konfirmander og møder, ordner opvaskemaskine samt lettere rengøring. Det er ikke regnet med i graverstillingen her i Årslev.

Pkt. 5

Orientering vedr. Skovhavevej 7 samt Skovhavevej 11

Pkt. 6

Meddelelser fra:

  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Værge
  4. Kontaktperson
  5. Præsten
  6. andre

Pkt. 7

Evt.

Pkt. 8

Næste møde

Ella Bihl Christensen