Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivning
Konfirmandens navn:____________________________________________________________________
Konfirmandens CPR-nr:__________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Postnummer og by:_______________________________________________________________________
Telefon (forældre):   ___________________Mobil-nr (konfirmandens):___________________
Forældres mail adresse:__________________________________________________________________
Døbt: Ja / Nej _________________
Skole og klasse 2017/18: _________________________________________________________________
Konfirmeres, sted og tid (sæt kryds):
Årslev, lørdag d. 5. maj, 2018: ____________________
Årslev, søndag d. 6. maj, 2018: ___________________
Sdr. Højrup, søndag d. 13. maj, 2018: ____________________
Vi giver tilladelse til, at der må tages billeder af konfirmanden i forbindelse med undervisningen, som må lægges på          kirkens hjemmeside eller sættes i kirkebladet (sæt kryds): Ja: ______Nej:__________
Konfirmandens navn må offentliggøres i sogneblad og presse inden konfirmationen (sæt kryds):                                            Ja: _________Nej:____________
Dato:___________________________
Underskrift:_________________________________________________________ (begge forældre)
Afleveres til sognepræsten ifm. konfirmandundervisningens start eller i sognehusets postkasse: Sognepræsten,             Gl. Byvej 28A, 5792 Årslev.
Evt. spørgsmål: Sognepræst Peter Ulrik Jensen, puj@km.dk , 4035 9268