Dagsorden d.23. august 2017

Dagsorden til menighedsrådsmøde, Sdr Højrup, onsdag d. 23.08.17,kl.19.00, Sognehuset Aarslev

Sendes til:

Peter Ulrik Jensen, Dorrit Jensen, Graverkontoret, Bjarne Knudsen, James Hovard Young, Johannes Jørgensen, Grethe Jørgensen, Jesper Olsen, J.E. Just Christensen og Ella Bihl Christensen

Afbud:

Pkt. 1    Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2   Bladudvalg/Sognebladet (Peter)

Pkt. 3   Ny gudstjenestestruktur (Peter)

Pkt. 4   Kvartalsrapport pr 30/6 (Dorrit)

Pkt. 5    Vandrekirke/cykelkirke (Grethe)

Pkt. 6    Budgetsamrådsmøde, personalekonsulent i provstiet samt valg (Ella)

Pkt. 7    Kan vi nedsætte de ”daglige” udgifter? (Ella)

Pkt. 8

Meddelelser fra:

  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Værge
  4. Kontaktperson
  5. Præsten
  6. andre

Pkt. 9   Evt.