referat 16. maj 2017

Referat.

Ad1. kvartalsrapport vores forbrug er lidt mindre end budgetteret.

Regnskabsinstruks godkendt med en rettelse af kontaktperson.

Budget 18:

Anlægsønsker: 500.000 til påbegyndelse af indvendig istandsættelse kirken

Understrygning 50.000

Kirke tag- rygning 75.000

Maskinhus tag 50.000

Nye hynder 60.000

 

Sdr. Højrup sogns menighedsråd CVR nr 32472214 Budget 2018,

Budgetbidrag afleveret d. 16/5 2017 19.57 godkendt.

 

Ad 4. Peter forelagde gudstjenesteplan frem til slutningen af september

Høstgudstjeneste d. 17. september derefter et eller andet arrangement.

Vi drøfter herefter gudstjenestefrekvensen

Peter forelagde skitse til alternativ gudstjenestestruktur

Se vedhæftede.

Aftengudstjeneste for reformationsfejringen ca.  31/10.

Præstens strategi:

Omkring præstekontoret. Bedre møbler.

Elektronisk kalender.

Omkring Højmessen, køreplan for højmessen.

Pr strategi.

Overordnet strategi

En bevidstgørelse af kirkens personale og deres arbejdsopgaver og menighedsrådsmedlemmer ditto.

Kristendomskurser for voksne.

Ad 4a flaglaug. Vedtaget at vi går med med et eengangsbeløb på 2000,00 Kr-

Ad 5.

Omkring Skovhavevej 7 og, 11 der foreligger en afgørelse.

  1. Meddelelser fra Formanden.

Kassereren  alt vel

Værge og kontaktperson alt vel

Præst alt vel

7 eventuelt.

Næste møde  23/8 kl 19.00

Mødet slut kl. 21.45