Referat 23. august 2017

Referat af Sønder Højrup menighedsrådsmøde 23-8-17 kl. 19.00

 

Afbud: Jens Erik, Grethe

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Pkt. 2 Bladudvalg/Sognebladet

Menighedsrådet støtter op omkring forslaget til omstrukturering af bladudvalget.          Jesper indtræder i bladudvalget på Johannes og Grethes plads. Peter fortsætter som                   ansvarshavende redaktør, alt stof sendes til Peter, Peter forestår layout af bladet.                   Udvalget bedes finde en anden måde at få bladet omdelt på.

 

Pkt. 3 Ny gudstjenestestruktur

Menighedsrådet vedtager prøveordningen om ny gudstjenestestruktur som fremlagt,                       vejledende gudstjenestestruktur, samt evaluering i juni 2018 og midtvejsevaluering.                       Gudstjenestetidspunkt 10.00, 11.30 når anden præst. Ella valgt til mad-gruppen til        aften-børnegudstjenester.

 

Kristeligt Dagblad til kirkekontor og sognehuset: Vedtaget at det kan bestilles (Peter).

 

Indkøb af ‘Tegninger til første og anden tekstrække’: Vedtaget at indkøbe (Peter).

 

Pkt. 4 Kvartalsrapport pr. 30-6-17

                      Gennemgået og godkendt.

 

Pkt. 6 Budgetsamrådsmøde, personalekonsulent i provstiet, samt valg

Menighedsrådet tilslutter sig forslaget om personalekonsulent i provstiet.

Grethe og Johannes deltager i budgetsamrådsmødet.

 

Pkt. 7 Kan vi nedsætte de ”daglige” udgifter?

Sætte løg og stauder på tomme gravsteder mhp alterbuketter.

Vi henstiller til at når der hentes vikarer (kirkepersonale), skal vedkommende komme                       fra Fyn, i andre tilfælde skal man rådføre sig med kontaktpersonen (aht     transportudgifter).

 

Pkt. 5 Vandrekirke/Cykelkirke

                      Ikke for nuværende.

 

Pkt. 8 Nyt fra

Præsten: Mobile Pay på indsamlingsboks og hjemmeside til organisationer vi samler   ind til: Menighedsrådet støtter.

Aktivitetsudvalg: Høstgudstjeneste 17/9 kl. 11.15 – Æblekage til kirkekaffen (Ella)

Reformations-gudstjeneste 29/10 kl. 10.00: Bør placeres i Årslev.

 

Pkt. 9 Evt.

                      Diverse

 

 

Underskrevet:

 

 

 

Ella Bihl Christensen

 

 

 

Johannes Jørgensen

 

 

 

Jesper G. Olsen

 

 

 

Peter Ulrik Jensen